Links

 

Downloads:
Meldcode kindermishandeling
Klachtenregeling Villa Kroost

Aanvragen Verklaring omtrent het Gedrag
U kunt door ons digitaal een aanvraag in laten dienen. Stuur hiervoor een mail via het contactformulier met daarin de volgende gegevens van de aanvrager: Naam en voorletters, geboortedatum en email adres.

Links:
Belastingdienst Toeslagen
Brancheorganisatie Kinderopvang
Veiligheid in de kinderopvang (continue screening)
Signaalkaarten Huiselijk geweld
Landelijk Register Kinderopvang

Inspectierapport:
inspectierapport GGD 2014
inspectierapport GGD 2015
inspectierapport GGD 2016
inspectierapport GGD 2017
inspectierapport GGD 2018
inspectierapport GGD 2019