Skip to main content

Gastouder worden

Alles over gastouder worden

Denk je erover na om gastouder te worden? Twijfel je nog over het gastouderschap? Op deze pagina leggen we je uit wat gastouderschap inhoudt, hoe je gastouder wordt, welke voorwaarden (zoals kwaliteitseisen en diploma’s) daar bij horen, wat de verwachtingen en voordelen van gastouderschap zijn en wat je kunt verdienen als gastouder. We sluiten de pagina af met een aantal vragen en antwoorden.

Ben je al gastouder en/of voldoe je al aan alle eisen en voorwaarden? Lees dan meer over gastouderschap via Villa Kroost. Direct inschrijven kan ook. Voldoe je nog niet aan alle eisen en voorwaarden neem dan contact met ons op en dan denken we graag met je mee.

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een (kleinschalige) vorm van kinderopvang in huiselijke sfeer. Gastouders bieden opvang aan maximaal zes kinderen tegelijkertijd, inclusief hun eigen kinderen tot de leeftijd van 10 jaar. Gastouderopvang is vaak een goedkopere optie dan kinderopvang op een kinderdagverblijf.

Wat houdt gastouderopvang in?

Gastouderschap is het beroep van een gastouder. Gastouders zijn professionele opvoeders die opvang bieden aan kinderen bij hen thuis of bij een ouder thuis. Ze moeten voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en de Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang. Je kunt je als gastouder inschrijven bij een gastouderbureau zoals Villa Kroost. Wij regelen en begeleiden de opvang.

Hoe werkt gastouderopvang?

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang waarbij kinderen worden opgevangen bij een gastouder thuis of bij de ouders thuis. De gastouder is een particulier persoon die een erkende opleiding in de kinderopvang heeft gevolgd en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft.

De werkwijze van gastouderopvang is als volgt:

 1. Ouders zoeken een gastouder. Dit kan via een gastouderbureau zoals Villa Kroost.
 2. Ouders en gastouder maken kennis. In eerste instantie via een kennismakingsgesprek op de opvanglocatie en daarna volgt eventueel een oefendag
 3. Ouders en gastouder sluiten een contract af. In het contract staan de afspraken over de opvang, zoals de dagen en tijden, de kosten en de verantwoordelijkheden. De bemiddelingsmedewerker van Villa Kroost is bij de contract besprekingen aanwezig om alles uit te leggen en toe te lichten.
 4. De opvang start.
 5. Jaarlijks is er een evaluatiemoment door Villa Kroost geïnitieerd.

Wat zijn de eisen/voorwaarden voor gastouders?

Een gastouder levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het gastkind. Om dit te waarborgen moeten de gastouder en de gastouderopvang aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en wil je gastouder worden? Dan moet je geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De voorwaarden voor een LRK-registratie:

 • De leeftijd: je moet minimaal 18 jaar zijn;
 • Het diploma: je moet beschikken over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of ander diploma van deze lijst. Ben je niet in het bezit van de vereiste diploma’s en je wilt graag gastouder worden, neem dan gerust contact met ons op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden om de benodigde diploma’s te behalen.
 • Een certificaat: je hebt of haalt een erkend certificaat Eerste Hulp aan Kinderen;
 • Een VOG: je hebt een Verklaring omtrent gedrag nodig (dit regelen wij voor jou);
 • Registratie Personenregister Kinderopvang (PRK): als wij jouw VOG geregeld hebben, kun je je inschrijven in het Personenregister Kinderopvang en aansluitend kunnen wij je koppelen aan ons bureau.
 • Risico-inventarisatie: als je bent ingeschreven bij het PRK en bij ons als gastouderbureau dan voeren we samen een risico-inventarisatie op de opvanglocatie uit aan de hand van de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid;
 • Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK): inschrijving in het LRK gebeurt nadat jij als gastouder (en eventuele huisgenoten ouder dan 18 jaar) ingeschreven zijn in het PRK. Wij sturen vervolgens alle documenten op naar de gemeente. De gemeente zorgt voor een inspectie namens de GGD. Bij goedkeuring ronden wij het laatste papierwerk af.

Naast de bovenstaande eisen hanteert Villa Kroost ook nog een aantal aanvullende criteria. Lees onderstaand wat wij verwachten van een gastouder.

Algemeen:

 • Is lichamelijk en geestelijk goed gezond;
 • Mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken;
 • Een open en flexibele instelling;
 • Is voor minimaal een half jaar beschikbaar;
 • De bereidheid om cursussen/trainingen te volgen.

In relatie met gastkinderen:

 • Gaat graag met kinderen om;
 • Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Neemt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de opvang van de gastkinderen;
 • Kan warmte en geborgenheid bieden aan het gastkind;
 • In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit;
 • In staat zijn tot het verzorgen en het stimuleren van het gastkind in de eigen ontwikkeling;
 • Heeft aandacht voor – en inzicht in de eigen individualiteit van het gastkind.

Houding ten opzichte van de vraagouder:

 • Staat open voor en respecteert de levenswijze van de vraagouders;
 • Heeft de bereidheid tot overleg/samenwerking met vraagouders;
 • Is in staat tot het maken en naleven van duidelijke afspraken met vraagouders;
 • Kan eventuele problemen bespreekbaar maken;
 • Kan zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

Met betrekking tot het gezin en de omgevingsfactoren van de gastouder:

 • Het huis van de gastouder is veilig en hygiënisch en te allen tijde rookvrij;
 • De gastouder moet inspectie van de woning toestaan en is bereid zo nodig aanpassingen in of om het huis te verrichten;
 • Gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen;
 • In huis is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen;
 • In de tuin of naaste omgeving is ruimte om buiten te spelen;
 • De gastouder heeft een Aansprakelijkheid Verzekering en een inzittenden verzekering bij auto gebruik;
 • Maakt passende afspraken omtrent de omgang met eventueel aanwezige huisdieren.

In relatie met het gastouderbureau:

 • De bereidheid het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau te volgen;
 • De bereidheid zelf een pedagogisch werkplan te schrijven;
 • De bereidheid om cursussen te volgen;
 • Bereid mee te werken aan evaluaties en risico-inventarisaties;
 • Is goed telefonisch bereikbaar.

Hoe word ik gastouder?

Voldoe je aan de bovenstaande eisen/voorwaarden? Dan helpen de onderstaande stappen jou bij het worden van een gastouder:

 1. Doe onderzoek: voordat je begint met een opleiding en de registratie, is het belangrijk om goed te onderzoeken of gastouderschap iets voor jou is. Lees je in over de eisen, het werk, wat er van jou verwacht wordt en de voordelen van gastouderschap.
 2. Volg een opleiding: als je nog geen diploma hebt van een erkende opleiding in de kinderopvang, dan kun je deze bijvoorbeeld via de diplomaroute halen.
 3. Haal een certificaat voor kinder-EHBO: je hebt een geregistreerd en geldig certificaat voor kinder-EHBO nodig om te mogen werken als gastouder. Je kunt dit certificaat halen bij een erkende EHBO-instelling.
 4. Schrijf je in bij een gastouderbureau: het is verplicht om je in te schrijven bij een gastouderbureau om als gastouder te mogen werken. Wij helpen jou daarna met de aanvraag tot registratie in het LRK.
 5. Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan: een VOG is verplicht voor alle gastouders. Je kunt een VOG aanvragen bij de gemeente waar je woont.
 6. Laat je inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK): Na ontvangst van de VOG schrijf je je in in het PRK en dient er een koppeling met Villa Kroost te komen.
 7. Start met opvang bieden: zodra je geregistreerd bent in het LRK en je jezelf hebt ingeschreven, kun je beginnen met opvang bieden. Wij helpen je (o.a. met onze opvangmarkt) met het vinden van (vraag)ouders die op zoek zijn naar een gastouder.

Wat zijn de voordelen van gastouderschap?

Voordelen voor de gastouder:

 • Persoonlijk contact met kinderen: als gastouder heb je vaak veel persoonlijke aandacht voor de kinderen die je opvangt. Dit kan veel voldoening geven;
 • Flexibele werktijden: als gastouder kun je zelf je werktijden bepalen, waardoor je de opvang kunt combineren met andere activiteiten, zoals je eigen gezin of een studie;
 • Zelfstandig: als gastouder kun je zelf beslissen wanneer je werkt en hoeveel je wilt werken. Daarnaast ben je vrij om je werkdag in te delen zoals je wilt.
 • Goede verdiensten: de verdiensten voor jou als gastouder kunnen bij een goede kindbezetting hoger zijn dan die van andere vormen van werk in de kinderopvang.

Voordelen voor ouders:

 • Kleinschalig en huiselijk: gastouderopvang vindt plaats in een huiselijke omgeving. Dit zorgt voor een vertrouwde en veilige omgeving voor kinderen;
 • Flexibele opvangtijden: gastouderopvang is vaak flexibeler dan opvang bij een kinderdagverblijf. Gastouders kunnen bijvoorbeeld opvang bieden op ongebruikelijke tijden, zoals vroeg in de ochtend of laat in de avond;
 • Persoonlijke aandacht: gastouders hebben vaak meer tijd voor individuele aandacht voor kinderen dan beroepskrachten op een kinderdagverblijf;
 • Goedkoper: Gastouderopvang is vaak goedkoper dan opvang bij een kinderdagverblijf.

Voordelen voor kinderen:

 • Persoonlijke aandacht: kinderen krijgen bij gastouderopvang vaak meer persoonlijke aandacht dan op een kinderdagverblijf;
 • Huiselijke sfeer: de huiselijke sfeer van gastouderopvang kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen;
 • Sociale vaardigheden: kinderen leren bij gastouderopvang omgaan met kinderen van verschillende leeftijden en culturen.

Wat verdien ik als gastouder?

Het uurtarief wat je wilt ontvangen per kind kun je geheel zelf vaststellen. Wij kunnen je hierin wel adviseren om ervoor te zorgen dat je je diensten niet te goedkoop of juist te duur aanbiedt.

Je kunt zelf de regels bepalen omtrent afmelding en eventuele doorbetaling door de ouders.

De inkomsten die je ontvangt als gastouder zijn bruto bedragen. Je dient hiervoor zelf nog belastingaangifte te doen. Ook kunnen sommige kosten aftrekbaar zijn. Raadpleeg hiervoor vooral je boekhouder of kijk op www.gastouderadvies.nl voor meer informatie.

Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor hun kosten van de kinderopvang. Als je geregistreerd bent bij Villa Kroost komen jouw diensten dus ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Het uurtarief waarover de toeslag wordt berekend is voor 2024 € 7,53 per kind per uur.

Vraag & antwoord

 • Wat is het verschil tussen gastouderopvang en gastouderschap

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang, gastouderschap is het beroep van een gastouder. Gastouders moeten voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang, gastouderbureaus moeten voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en de Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang.

 • Wat is de Wet Kinderopvang?

De Wet Kinderopvang is een Nederlandse wet die de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang regelt. De wet is in werking getreden op 1 januari 2005.

 • De Wet Kinderopvang heeft de volgende doelen:
 1. Het waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvang;
 2. Het verbeteren van de toegankelijkheid van de kinderopvang;
 3. Het vergemakkelijken van de combinatie arbeid en zorg.
 • De wet stelt minimumeisen aan de kwaliteit van de kinderopvang, zoals:
 1. De beroepskrachten moeten een erkende opleiding hebben gevolgd;
 2. De kinderen moeten in een veilige en gezonde omgeving worden opgevangen;
 3. De kinderen moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

De wet maakt het mogelijk voor ouders om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

 • De Wet Kinderopvang kent drie vormen van kinderopvang:
 1. Kinderdagverblijf
 2. Buitenschoolse opvang
 3. Gastouderopvang

Kinderdagverblijven bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar voor of na schooltijd en in schoolvakanties. Gastouderopvang vindt plaats bij een gastouder thuis of bij de ouders thuis. De Wet Kinderopvang wordt uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Wat is het Landelijke Register Kinderopvang (LRK)?

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is een register van alle kinderopvangvoorzieningen in Nederland. In het LRK staan alle kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en daarmee komt de opvang in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag.

Het LRK is bedoeld om ouders te helpen bij het vinden van een geschikte kinderopvangvoorziening. In het LRK kunnen ouders zoeken op locatie, type opvang, openingstijden en andere criteria.

De Wet Kinderopvang verplicht alle kinderopvangvoorzieningen om zich in te schrijven in het LRK. Alleen als een voorziening is ingeschreven in het LRK, kan deze kinderopvangtoeslag aanvragen voor de kinderen die zij opvangen.

 • Wat is het Personenregister Kinderopvang (PRK)?

Het Personenregister Kinderopvang (PRK) is een register van alle personen die werken of wonen op een plek waar kinderen worden opgevangen. In het PRK staan alle beroepskrachten in de kinderopvang, Hiertoe behoren ook gastouders en hun huisgenoten/structureel aanwezigen.

Het PRK is bedoeld om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Door een VOG-check te doen, kan de overheid controleren of er geen risico is voor kinderen.

De Wet Kinderopvang verplicht alle beroepskrachten in de kinderopvang om zich in te schrijven in het PRK. Alleen als een beroepskracht is ingeschreven in het PRK, mag deze werken in de kinderopvang.

Inschrijven

Wil jij je als gastouder inschrijven?
Via de onderstaande knop kom je bij het juiste formulier.

Inschrijven gastouder