Skip to main content

Evaluatieformulier vraagouders

Villa Kroost vindt het belangrijk om te weten hoe de opvang van jouw kind(eren) verloopt en of je tevreden bent over de dienstenverlening van de gastouders én Villa Kroost. Om die reden voeren we minimaal 1 keer per jaar een evaluatiegesprek en indien nodig in overleg vaker. Dit formulier gebruiken we als leidraad van het gesprek. Je wordt verzocht deze zo volledig mogelijk in te vullen.

Evaluatieformulier vraagouders
Opvang
Hoe tevreden ben je over de opvang van jouw kind(eren)? Denk hierbij aan slapen, eten, afscheid nemen en activiteiten die de gastouder aanbiedt.
Gaat jouw kind graag naar de gastouder toe?
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid tijd die de gastouder kan besteden aan jouw kind(eren)? Denk hierbij aan spelen, knutselen, voorlezen, naar buiten gaan e.d.
Vind je dat de gastouder voldoende kijkt naar de ontwikkeling van jouw kind(eren) en daar goed op inspeelt?
Opvanglocatie
Hoe tevreden ben je over de opvanglocatie waar jouw gastouder de kinderen opvangt? Denk hierbij aan hygiëne, veiligheid, voldoende speelruimte etc.
Contact tussen u en de gastouder
Krijg je van de gastouder voldoende gelegenheid om zaken te bespreken?
Heb je behoefte aan een evaluatiegesprek met de gastouder?
Persoonlijke veranderingen
Gaat jouw kind/een van jouw kinderen komend jaar naar de basisschool/middelbare school?
Wil je dat de gemaakte afspraken over de opvang en/of opvangtijden aangepast worden?
Gastouderbureau
Hoe tevreden ben je over onze dienstverlening?
Villa Kroost heeft een oudercommissie. Hiervoor zoeken we altijd enthousiaste ouders. Wil je hierin zitting nemen?
Overige
Wilt u hier uw voorkeur aangeven voor het evaluatiegesprek met ons:
U wordt gebeld om een afspraak te maken of voor de telefonische evaluatie. Op welke dag van de week bent u komende weken het best bereikbaar?
Akkoordverklaring
Ik ga ermee akkoord dat bovenstaand formulier als gesprek leidraad gebruikt gaat worden tijdens het evaluatiegesprek. Dit gesprek kan worden uitgevoerd door iemand anders dan mijn bemiddelingsmedewerker.
Dit formulier mag gedeeld worden met mijn gastouder.