Evaluatieformulier vraagouders

Villa Kroost vindt het belangrijk om te weten hoe de opvang van uw kind(eren) verloopt en of u tevreden bent over de dienstenverlening van de gastouders én Villa Kroost. Om die reden voeren we minimaal 1 keer per jaar een evaluatiegesprek en indien nodig in overleg vaker. Dit formulier gebruiken we als leidraad van het gesprek. U wordt verzocht deze zo volledig mogelijk in te vullen.

  Naam vraagouders

  Straat, postcode en woonplaats

  Email

  Naam kind(eren)

  Naam Gastouder

  Datum van invullen formulier

  Opvang

  Hoe tevreden bent u over de opvang van uw kinderen?
  Denk hierbij aan slapen, eten, afscheid nemen en activiteiten die de gastouder aanbiedt.

  Motivatie

  Gaat uw kind graag naar de gastouder toe?

  Dit merk ik door:

  Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid tijd die de gastouder kan besteden aan uw kind(eren)?
  Denk hierbij aan spelen, knutselen, voorlezen, naar buiten gaan e.d.

  Motivatie

  Vindt u dat de gastouder voldoende kijkt naar de ontwikkeling van uw kind(eren) en daar goed op inspeelt?

  Motivatie

  Opvanglocatie

  Hoe tevreden bent u over de opvanglocatie waar uw gastouder de kinderen opvangt?
  Denk hierbij aan hygiëne, veiligheid, voldoende speelruimte etc.

  Motivatie

  Contact tussen u en de gastouder

  Krijgt u van de gastouder voldoende gelegenheid om zaken te bespreken?

  Motivatie

  Persoonlijke veranderingen

  Gaat uw kind/een van uw kinderen komend jaar naar de basisschool/middelbare school?

  Indien ja, naam kind:

  Wilt u dat de gemaakte afspraken over de opvang en/of opvangtijden aangepast worden?

  Indien ja, voor kind(eren):

  Gastouderbureau

  Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?

  Motivatie

  Villa Kroost heeft een oudercommissie. Hiervoor zoeken we altijd enthousiaste ouders.
  Wilt u hierin zitting nemen?

  Overige

  Heeft u nog tips of verbeterpunten voor de gastouder of ons?

  Wilt u hier uw voorkeur aangeven voor het evaluatiegesprek met ons:

  Heeft u behoefte aan een evaluatiegesprek met de gastouder?:

  U wordt gebeld om een afspraak te maken of voor de telefonische evaluatie. Op welke dag van de week bent u de komende weken het best bereikbaar?

  Op welk telefoonnummer bent u op dat moment bereikbaar?

  Akkoordverklaring

  Ik ga ermee akkoord dat bovenstaand formulier als gesprek leidraad gebruikt gaat worden tijdens het evaluatiegesprek. Dit gesprek kan worden uitgevoerd door iemand anders dan mijn bemiddelingsmedewerker.

  Dit formulier mag gedeeld worden met mijn gastouder.