Daarom Villa Kroost!

Betaalbare kinderopvang.

Villa Kroost staat voor kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang. Wij zoeken actief naar een bij u en uw gezin passende gastouder. Natuurlijk beslist u altijd zelf of u met een door ons aangeboden gastouder verder wilt gaan. Wat mag u van ons verwachten?

Persoonlijke benadering
Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek bij u en de gastouder thuis plaats.

Vast contactpersoon
Zij begeleidt vanaf het begin uw gastouderopvang.

Kwaliteit
Minimaal 2 keer per jaar wordt de gastouder bezocht om de voortgang van de opvang te bespreken en te evalueren. Met de ouders hebben we minimaal 1 keer per jaar contact over de opvang. Op deze manier wordt de opvang gemonitord en kunnen er desgewenst aanpassingen plaatsvinden. Tevens verzorgen we trainingen en cursussen om de gastouder te ondersteunen in haar werk.

Duidelijkheid
Een vast laag bedrag aan bureaukosten per maand; ongeacht het aantal uur opvang. U komt dus nooit voor verrassingen te staan.
De inschrijving bij Villa Kroost is geheel kosteloos!
Een persoonlijk pagina bij Villa Kroost waardoor u uw facturen en het urenregistratiesysteem snel tot u beschikking heeft.

Gezonde kinderopvang
Gezonde kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start. Villa Kroost werkt met de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van haar gastouders. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl

Logo_Wij_werken_aan_GK_RGB_DEF_cont