Evaluatieformulier gastouders

Naam gastouder

Straat, postcode en woonplaats

Email

Naam huisgenoten en geboortedatum
Datum van invullen formulier

We verzoeken je de kindplanning in te vullen die op je persoonlijke pagina staat waar je ook de uren invult.
Hierbij dien je ook je eigen kinderen mee te nemen tot de leeftijd van 11 jaar.

We verzoeken je op je persoonlijke pagina na te kijken of de lijst huisgenoten en structureel aanwezigen die bij ons bekend zijn nog actueel/compleet is. Indien er wijzigingen zijn dan verzoeken we je die aan ons door te geven.

Opleidingen

Heb je het afgelopen jaar opleidingen, workshops of bijscholing gevolgd?
Indien je hiervan een certificaat hebt, ontvangen wij daar graag een kopie van voor onze administratie.

 ja nee

Indien ja, namelijk:

Persoonlijke veranderingen

Wijzigt er iets in of om uw woning?
(alleen invullen indien de opvang in uw woning is, dit in verband met de risico inventarisatie)

 ja nee

Indien ja,:

Wijzigt er iets in uw gezin?
(Worden bijvoorbeeld inwonende kinderen 18 of komt er een huisgenoot bij? (alleen invullen indien de opvang in uw woning is, dit in verband met de benodigde VOG)

 ja nee

Indien ja,:

Opvang
Hoe gaat het met jouw gastkindjes in het algemeen en hoe verloopt het contact met jou en de andere kinderen die aanwezig zijn.
Onderstaande vragen hebben betrekking op alle kinderen waar je op past. Indien er een kindje is waarbij het antwoord anders is dan van de andere kindjes, dit graag vermelden.
Vb: alle kindjes komen vrolijk binnen, maar 1 kindje moet standaard huilen. Dit dan graag vermelden bij “nee” en dan de naam van het kindje en de toelichting erbij.

Het gastkindje komt vrolijk en blij binnen.

 ja nee

Toelichting:

Het gastkindje gaat meteen spelen.

 ja nee

Toelichting:

Het gastkindje reageert op de andere kinderen.

 ja nee

Toelichting:

Het gastkindje speelt graag met de andere kinderen.

 ja nee

Toelichting:

Het contact met de andere kinderen verloopt goed.

 ja nee

Toelichting:

Het gastkind wordt snel driftig.

 ja nee

Toelichting:

Het gastkind vindt nieuwe dingen leuk.

 ja nee

Toelichting:

Eet uw gastkindje/eten uw gastkinderen goed?

 ja nee

Toelichting:

Slaapt (slapen) uw gastkind(eren) goed?

 ja nee n.v.t. in verband met de leeftijd van gastkind(eren)

Toelichting:

Welke activiteiten onderneem jij het liefst?:

Contact tussen u en uw gastkindje(s)

Heeft u het gevoel dat u een goed contact met uw gastkind(eren) heeft opgebouwd?

 ja nee

Toelichting, dit merk ik door...:

Het gastkind is open naar u toe?

 ja nee

Toelichting:

Het gastkind lacht naar u?

 ja nee

Toelichting:

Het gastkind laat zich makkelijk door u troosten?

 ja nee

Toelichting:

Zijn er situaties of gedragingen van het gastkind waar u moeite mee heeft?

 Het gastkind luistert niet goed Het gastkind maakt ruzie met andere kinderen Het gastkind heeft moeite met regels Het gastkind heeft moeite met delen van speelgoed of aandacht Nee, er zijn geen situaties waar ik moeite mee heb. Andere situaties niet hierboven vermeld, namelijk:

Contact met de vraagouder

Voelt u dat de vraagouder uw ideeën en normen en waarden respecteert?

 ja nee

Toelichting:

Is er naar uw mening voldoende overleg mogelijk?

 ja nee

Toelichting:

Indien er knelpunten zijn knelpunten over de opvang of ontwikkeling zijn deze dan bespreekbaar met de ouders?

 ja nee, de reden is: Dit is nog niet nodig geweest

Toelichting:

Worden onderlinge afspraken nageleefd?

 ja nee, want

Toelichting:

Hoe verloopt het contact tussen u en de vraagouder?

Wilt u dat de gemaakte afspraken over de opvang en/of opvangtijden aangepast worden?

 ja, namelijk: nee

Toelichting:

Pedagogische aspecten

Hoe waarborgt u de emotionele veiligheid van uw gastkindje(s)?

Hoe ondersteunt u de ontwikkeling van uw gastkindje(s)?
En op welk onderdeel legt u de nadruk?

Zijn er zaken waar u tijdens de opvang mee te maken krijgt en waarover u graag meer informatie zou willen krijgen of met andere (gast) ouders over zou willen praten?

 ja, namelijk over: nee

Toelichting:

Contact met Villa Kroost

Hoe ervaart u de contacten met Villa Kroost?

 goed slecht

Indien u bij bovenstaande vraag “slecht” heeft beantwoord, kunt u hier dan aangeven wat u graag anders zou zien.

Heeft u het idee dat u met vragen en opmerkingen bij Villa Kroost terecht kunt?

 ja nee

Toelichting:

Heb je behoefte aan een evaluatiegesprek samen met ons met een aan jou gekoppelde vraagouder?

 ja nee

Indien ja, met:

Ruimte voor uw opmerkingen, aanvullingen en suggesties:

Ik ga ermee akkoord dat bovenstaand formulier als gespreksleidraad gebruikt gaat worden tijdens het evaluatiegesprek.