Evaluatieformulier gastouders

  Naam gastouder

  Straat, postcode en woonplaats

  Email

  Naam huisgenoten en geboortedatum
  Datum van invullen formulier

  We verzoeken je de kindplanning in te vullen die op je persoonlijke pagina staat waar je ook de uren invult.
  Hierbij dien je ook je eigen kinderen mee te nemen tot de leeftijd van 11 jaar.

  We verzoeken je op je persoonlijke pagina na te kijken of de lijst huisgenoten en structureel aanwezigen die bij ons bekend zijn nog actueel/compleet is. Indien er wijzigingen zijn dan verzoeken we je die aan ons door te geven.

  Opleidingen

  Heb je het afgelopen jaar opleidingen, workshops of bijscholing gevolgd?
  Indien je hiervan een certificaat hebt, ontvangen wij daar graag een kopie van voor onze administratie.

  janee

  Indien ja, namelijk:

  Persoonlijke veranderingen

  Wijzigt er iets in of om uw woning?
  (alleen invullen indien de opvang in uw woning is, dit in verband met de risico inventarisatie)

  janee

  Indien ja,:

  Wijzigt er iets in uw gezin?
  (Worden bijvoorbeeld inwonende kinderen 18 of komt er een huisgenoot bij? (alleen invullen indien de opvang in uw woning is, dit in verband met de benodigde VOG)

  janee

  Indien ja,:

  Opvang
  Hoe gaat het met jouw gastkindjes in het algemeen en hoe verloopt het contact met jou en de andere kinderen die aanwezig zijn.
  Onderstaande vragen hebben betrekking op alle kinderen waar je op past. Indien er een kindje is waarbij het antwoord anders is dan van de andere kindjes, dit graag vermelden.
  Vb: alle kindjes komen vrolijk binnen, maar 1 kindje moet standaard huilen. Dit dan graag vermelden bij “nee” en dan de naam van het kindje en de toelichting erbij.

  Het gastkindje komt vrolijk en blij binnen.

  janee

  Toelichting:

  Het gastkindje gaat meteen spelen.

  janee

  Toelichting:

  Het gastkindje reageert op de andere kinderen.

  janee

  Toelichting:

  Het gastkindje speelt graag met de andere kinderen.

  janee

  Toelichting:

  Het contact met de andere kinderen verloopt goed.

  janee

  Toelichting:

  Het gastkind wordt snel driftig.

  janee

  Toelichting:

  Het gastkind vindt nieuwe dingen leuk.

  janee

  Toelichting:

  Eet uw gastkindje/eten uw gastkinderen goed?

  janee

  Toelichting:

  Slaapt (slapen) uw gastkind(eren) goed?

  janeen.v.t. in verband met de leeftijd van gastkind(eren)

  Toelichting:

  Welke activiteiten onderneem jij het liefst?:

  Contact tussen u en uw gastkindje(s)

  Heeft u het gevoel dat u een goed contact met uw gastkind(eren) heeft opgebouwd?

  janee

  Toelichting, dit merk ik door...:

  Het gastkind is open naar u toe?

  janee

  Toelichting:

  Het gastkind lacht naar u?

  janee

  Toelichting:

  Het gastkind laat zich makkelijk door u troosten?

  janee

  Toelichting:

  Zijn er situaties of gedragingen van het gastkind waar u moeite mee heeft?

  Het gastkind luistert niet goedHet gastkind maakt ruzie met andere kinderenHet gastkind heeft moeite met regelsHet gastkind heeft moeite met delen van speelgoed of aandachtNee, er zijn geen situaties waar ik moeite mee heb.Andere situaties niet hierboven vermeld, namelijk:

  Contact met de vraagouder

  Voelt u dat de vraagouder uw ideeën en normen en waarden respecteert?

  janee

  Toelichting:

  Is er naar uw mening voldoende overleg mogelijk?

  janee

  Toelichting:

  Indien er knelpunten zijn knelpunten over de opvang of ontwikkeling zijn deze dan bespreekbaar met de ouders?

  janee, de reden is:Dit is nog niet nodig geweest

  Toelichting:

  Worden onderlinge afspraken nageleefd?

  janee, want

  Toelichting:

  Hoe verloopt het contact tussen u en de vraagouder?

  Wilt u dat de gemaakte afspraken over de opvang en/of opvangtijden aangepast worden?

  ja, namelijk:nee

  Toelichting:

  Pedagogische aspecten

  Hoe waarborgt u de emotionele veiligheid van uw gastkindje(s)?

  Hoe ondersteunt u de ontwikkeling van uw gastkindje(s)?
  En op welk onderdeel legt u de nadruk?

  Zijn er zaken waar u tijdens de opvang mee te maken krijgt en waarover u graag meer informatie zou willen krijgen of met andere (gast) ouders over zou willen praten?

  ja, namelijk over:nee

  Toelichting:

  Contact met Villa Kroost

  Hoe ervaart u de contacten met Villa Kroost?

  goedslecht

  Indien u bij bovenstaande vraag “slecht” heeft beantwoord, kunt u hier dan aangeven wat u graag anders zou zien.

  Heeft u het idee dat u met vragen en opmerkingen bij Villa Kroost terecht kunt?

  janee

  Toelichting:

  Heb je behoefte aan een evaluatiegesprek samen met ons met een aan jou gekoppelde vraagouder?

  janee

  Indien ja, met:

  Ruimte voor uw opmerkingen, aanvullingen en suggesties:

  Ik ga ermee akkoord dat bovenstaand formulier als gespreksleidraad gebruikt gaat worden tijdens het evaluatiegesprek.